Hvilke ressurser krever rekrutteringsprosessen?

 

 

Når en bedrift er på jakt etter nye ansatte krever dette ulike ressurser, særlig om dere har tenkt å kjøre prosessen selv.  Med dette mener vi blant annet tid, kunnskap og at de rette menneskene blir involvert. 

En rekrutteringsprosess tar tid, i hvert fall om prosessen skal ha høy kvalitet, og ende opp med det beste resultatet. Det dere må sette av tid til kan være:

 •         Lage en god stilling- og kravspesifikasjon
 •         Utforme en tydelig og velformulert annonse, som henvender seg til de rette kandidatene
 •         Søk
 •         Lese gjennom søknader, velge ut, og respondere
 •         Gjennomføre intervjuer og eventuelle tester
 •         Referanseintervjuer
 •         Evaluering og utvelgelse

 

I tillegg til dette kan det bli en del telefoner og e-poster som må besvares.

 

 

Byrået er der for å hjelpe dere

Dersom dere ikke har mye tid til rådighet, eller ansatte med kunnskapen og erfaringen som trengs, kan byrået være en stor ressurs gjennom rekrutteringen. Vi i NRB bistår våre partnere der det er behov. Dette betyr at vi kan styre hele eller deler av prosessen, eller fungere som en rådgiver og sparringspartner.

Om dere ønsker å vite mer om hvordan NRB kan hjelpe dere med å finne de rette kandidatene, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt.

 

 

Kunnskap og erfaring i rekrutteringsprosessen

Det er en stor fordel om de personene som er involvert i jakten på en ny ansatt, sitter med de rette kunnskapene og erfaringene. Både når det gjelder selve prosessen, men også i forhold til stillingen som skal fylles.Enkelte stillinger krever høy fagkompetanse, og da er et godt tips å ha med èn fra den aktuelle avdelingen. Denne personen vil vite hva teamet trenger, og se hvilke kandidater som har den nødvendige erfaringen.

I blant vil den som får ansvaret for en rekruttering, ikke ha noen kjennskap til slike prosesser fra før. Da kan det være lønnsomt å henvende seg til et rekrutteringsbyrå. Dere kan for eksempel få hjelp til å:

 •         Finne ut hvilke behov bedriften deres egentlig har
 •         Distribuere annonsen på de stedene der den treffer målgruppen
 •         Foreta søk. I mange tilfeller er dette den mest effektive metoden for å nå ut til kandidatene. Et godt byrå har et stort nettverk, og vet hvor de skal finne personer som passer for stillingen
 •         Utføre kvalifiserte intervjuer, og hjelpe dere med å måle kandidatene opp mot stilling- og kravspesifikasjonen
 •         Gjennomføre nøye utvalgte tester

 

 

Fleksibilitet er viktig

I dag beveger verden seg hurtig fremover, og mye endrer seg raskt. Dette er viktig å ha i bakhodet når dere ser etter en ny ansatt. Om noen år kan den aktuelle stillingen stille andre krav til kunnskaper og ferdigheter, enn den gjør i dag. Vær gjerne åpen om dette med kandidatene, slik at dere finner den personen med den rette fleksibiliteten som er nødvendig for deres bedrift.

Hvem kan ta til seg ny lærdom raskt? Hvor motivert blir kandidaten av forandringer? Hvilken kandidat synes det er spennende å arbeide i et slikt miljø? Dette er spørsmål som bør avklares.

 

 

 

Finn de rette kandidatene ved å være en attraktiv arbeidsgiver

Employer branding er smart å ha i fokus, både når dere skal ansette nye folk, og for å beholde de dere allerede har. Bedriften deres skal være et godt sted å komme til for en som skal starte opp, og samtidig et sted der ansatte har lyst til å bli værende.

Tenk på hvordan firmaet fremstår utad, og kommuniserer med omverdenen. Er dere en attraktiv arbeidsgiver?

Det er mye å ta i betraktning når dere skal rekruttere, men hvis dere benytter dere av et byrå vil det kreve mindre ressurser fra bedriften. 

 • Del

Skriv inn kommentar