Hvordan forholde seg til bemanning i kritiske situasjoner?

 

 

Vi står overfor en unormal situasjon i disse dager, hvor noen bedrifter har behov for permitteringer, mens andre får et økt behov for ekstra bemanning. Kritiske situasjoner oppstår ofte ut av det blå og kan være vanskelig å forutse. Ved akutte behov vil det være lønnsomt å leie inn dyktige medarbeidere som senere kan ansettes i et fast forhold, dersom dette skulle være ønskelig.

 

 

 

Fordeler ved å kunne benytte seg av rekruttering – og bemanningsbyrå

Det kan være en trygghet å kunne leie inn arbeidskraft over kortere eller lengre perioder. Situasjonen for økt arbeidskraft endres gjerne raskt og behovene reguleres deretter. Ved å kunne leie inn arbeidskraft når bedriften har behovet for det vil  kunne gi større trygghet og fleksibilitet.

Ofte befinner de beste kandidatene seg utenfor din rekkevidde og på steder du ikke trodde du ville finne de. De er åpne for nye muligheter, og med erfaringer som kan være til nytte for din bedrift. Det er i slike situasjoner det vil være lønnsomt å være i kontakt med en rekrutterer som kan hente inn disse potensielle kandidatene. Vi i NRB arbeider daglig med rekruttering og bemanning, og derfor kjenner vi også markedene og vet hvor vi skal gjennomføre letingen etter de rette kandidatene. 

En annen fordel ved å leie inn er at dere kan leie inn konsulent med erfaring på de arbeidsområdene bedriften trenger. Dette vil i mange tilfeller være lønnsomt for bedriften din. Ettersom det er viktig at konsulenten kommer raskt i gang, og inn i rutinene dere har opparbeidet fra før.

I akutte situasjoner er det viktig å ha bemanning på plass i løpet av kort tid. Som rekruttering – og bemanningsbyrå har vi i NRB tilgang på kandidater som er tilgjengelige i løpet av kort tid, og som har den kompetansen bedriften din er på utkikk etter. Innleie av bemanning vil i slike situasjoner være vinn – vinn for begge parter, når bemanningsbehovet kan fylles og kandidaten får bredere erfaring i løpet av arbeidsforholdet. 

Etter periode med innleie får en også oversikt over hvilke kvaliteter en trenger og som vil løfte arbeidsmiljøet ytterligere på arbeidsplassen. Har en av dine innleide konsulenter gjennomført et godt arbeidet slik at du kunne ønske å ansette vedkommende i et fast arbeidsforhold, er dette også en mulighet. 

 

Hvilket behov har du akkurat nå?

Når man skal finne den rette kandidaten er det viktig å vite hva slags type kandidat man er på utkikk etter.

Er det noen spesielle egenskaper, ferdigheter, utdanning og utdanningsnivå som du er på utkikk etter er det viktig å få frem dette på en tydelig måte i stilling – og kravspesifikasjonen.

Har du vært fornøyd med den som tidligere hadde samme type stilling, eller kanskje du har sett behovet for helt andre kvaliteter? Dette er tanker det er lurt å merke seg og som vil gjøre hele rekrutteringsprosessen lettere å gjennomføre. Samtidig er det relevant å se for seg hvor lenge og hvor stort behovet for arbeidskraft er.

 

«Kanskje har du bare behov for å leie inn personale i en kort periode og ønsker å ansette fast etter dette?»

 

 

Å gjøre arbeidet selv eller få hjelp fra byrå? 

Ved å benytte deg av rekruttering – og bemanningsbyrå vil du kunne frigjøre mye av tiden din til å gjøre de oppgavene du normalt gjør i arbeidshverdagen din. Bemanning og rekruttering er et eget fag hvor vi raskt kan se hvilke kandidater som passer til ulike typer av stillinger. Ofte kan det derfor være lønnsomt å benytte seg av hjelp utenfra.På denne måten vil du også kunne få en rådgiver og en sparringspartner når det gjelder rekruttering, utvalgsmetoder og teamsammensetning. 

Vi i Norges Rekruttering og Bemanning har tilgang på kandidater fra en rekke bransjer og vil kunne fylle det behovet du måtte ha. Bransjene vi arbeider med i hovedsak er innen administrasjon, HR, regnskap og økonomi, ledelse, IT, salg og markedsføring. 

 

En rekrutteringsprosess tar ofte mye tid og energi fra andre oppgaver. For at dette skal gjennomføres på en effektiv og lønnsom måte er det nødvendig å legge ned tid i en gjennomarbeidet stilling – og kravprofil. Her er det viktig at din bedrift og vi som byrå har en felles forståelse for hvem bedriften din er på utkikk etter. Hvilken utdanning, erfaring og ferdigheter har dere behov for, og er det noen av punktene som er viktigere enn andre?

NRB vil ta seg av søk og utvalg, besvare alle kandidater, intervjuer, testing og kvalitetssjekk av kandidatene. For så å tilslutt å stå igjen med det utvalget av kandidater vi mener er passende til stilling – og kravprofilen. Sammen vil vi gå igjennom disse og avgjøre hvem som vil passe best inn hos dere og til deres formål. Etter dette venter kontraktsmøte og oppstartsfasen til deres nye ansatte.  

 

 

Les også hvordan gjennomføre en kvalitativ sluttvurdering?

 

Smart og effektiv planlegging

Markedene endrer seg raskt i dag og vi påvirkes av det som skjer hjemme og det som skjer rundt om i verden. Sykefravær, foreldrepermisjon, generasjonsskifte, økonomiske svingninger i markedet, eller akutte kriser er alle eksempler på hendelser som kan endre arbeidshverdagen vår. Hendelsene fører oss til en situasjon hvor vi har behov for arbeidskraft på kortere eller lengre sikt. Ved å ha en plan over hva en gjør i slike situasjoner vil vi kunne løse disse problemene på relativt kort tid. 

 

Har din bedrift behov for ekstra bemanning nå?

Kanskje står dere overfor en situasjon med akutte behov, eller ser at dere vil få behov i fremtiden? Da er du velkommen til å ta kontakt med NRB for en uforpliktende samtale. 

  • Del

Skriv inn kommentar